പപ്പൂ ഫ്ലേം ഗൺ

  • PAPOO ഫ്ലേം ഗൺ

    PAPOO ഫ്ലേം ഗൺ

    ഫ്ലേംത്രോവർ ഒരു പുതിയ ഔട്ട്ഡോർ ഉൽപ്പന്നമാണ്, ഇത് ഒരുതരം ഔട്ട്ഡോർ കുക്കറിൽ പെടുന്നു.നിലവിലുള്ള ബ്യൂട്ടെയ്ൻ ഗ്യാസ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഇഗ്നിഷൻ തപീകരണ ഉപകരണമാണിത്.ഫീൽഡ് കുക്കർ സാധാരണയായി അടുപ്പ് തലയും ഇന്ധനവും (ബ്യൂട്ടെയ്ൻ ഗ്യാസ് ടാങ്ക്) പാചകം ചെയ്യുന്നതിനും വയലിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ്.ചൂളയുടെ തലയുടെ സ്ഥാനം ടോർച്ച് എടുക്കുന്നു, ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തീജ്വാലയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു, ചൂടാക്കലിനും വെൽഡിക്കുമായി ഒരു സിലിണ്ടർ ജ്വാല രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വാതകത്തിന്റെ ജ്വലനം നിയന്ത്രിക്കുന്നു ...